Herrenhuterne

 

torsdag 22. oktober 2015 kl. 0:00
1 gang
Silkeborg Folkeuniversitet

Slesvig var i 1700årene et økonomisk og kulturelt kraftcenter i det danske monarki præget af påvirkninger både fra nord og syd. Sydfra kom pietismen og herrnhuterne, som fra 1730’erne fik tilhængere i mange sogne. Egnen omkring Stepping blev deres åndelige centrum og Herrnhuterbyen Christiansfeld det mest tydelige resultat, berømt som både økonomisk og kirkeligt-kulturelt kraftcenter.  Herrnhuterne er imidlertid mere end Christiansfelds fædre.  I 1790erne havde præster fra deres kreds en sådan indflydelse, at de kunne vælte et storstilet oplysningsprojekt lanceret af statsledelsen i København og biskoppen i Slesvig. Foredraget vil fortælle denne ukendte historie og samtidig tegne billedet af Slesvig som begunstiget region i datidens danske monarki