Historisk-litterært sommerseminar i Viborg i dagene 1.-6. august 2016

 

mandag 01. august 2016 kl. 0:00
5 gange
-

Historisk-litterært sommerseminar i Viborg i dagene 1.-6. august 2016

Der gennemføres for 16. år i træk et historisk og litterært sommerseminar på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.

Ligesom de foregående år er det lykkedes at få aftaler med en række spændende foredragsholdere.

Mandag den 1. august kl.13.30-16.30. Kaffe og indkvartering på Landbrugsskolen.
Mandag den 1. august kl.19.30-21.30. Foredrag ved litteraturmagister Frantz Leander Hansen: ”Kærligheden, kunsten
og døden”.
Tirsdag den 2. august kl.9.00-12.00. Idehistoriker mag.art. Flemming Houe, Brædstrup: ”Det eksistentielle valg og det eksistentielle møde hos Søren Kierkegaard og Karl Jaspers”.
Tirsdag den 2. august kl.13.30-16.30. Foredrag ved professor i litteratur Johs. Nørregaard Frandsen , Syddansk Universitet i Odense: ”Om Jeppe Aakjærs digtning ”
Tirsdag den 2. august kl.19.30-21.30. Foredrag ved litteraturmagister Frantz Leander Hansen: ”Erotisk besættelse”.
Om Nabokovs Lolita.
Onsdag den 3. august kl.9.00-22.00. Studietur til Nationalpark Thy.
Torsdag den 4. august kl.9.00-12.00. Foredrag ved professor Gunnar Lind Haase Svendsen: ”Tillid – Samfundets fundament”.
Torsdag den 4. august kl.13.30-16.30. Foredrag ved idéhistoriker BA Claus Christoffersen: ”Det ondes idéhistorie – fra syndefaldet til Augustin”.
Torsdag den 4. august kl.19.30-21.30. Foredrag ved biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa: ”Kan kristne og muslimer leve fredeligt sammen?”
Fredag den 5. august kl.9.00-12.00. Foredrag ved lektor David Bugge, Aarhus Universitet: ”Fortælling og forundring – i Martin A. Hansens forfatterskab”.
Fredag den 5. august kl. 13.30-16.00. Foredrag ved cand.mag. Rikke Helms: ”Estlands, Letlands og Litauens vej fra Sovjetrepublikker til selvstændige EU-lande, 1990-2015.

Man kan deltage i det enkelte foredrag uden tilmelding. Pris pr. foredrag inkl. kaffe er 85 kr.