Højmoser, en sjælden og truet naturtype

v/ Biolog Anita Pedersen  

søndag 22. marts 2015 kl. 13:30
1 gang
-

Højmoser, en sjælden og truet naturtype – belyst ved vores egen i Horreby Lyng

v/biolog Anita Pedersen

På Lolland Falster har vi to højmoser. Den største og eneste på Falster er højmosen Horreby Lyng. I 2013 fik Guldborgsund Kommune tildelt ca. 20 mio. kr. til et naturgenopretningsprojekt af mosen. Projektleder Anita Pedersen fra Guldborgsund Kommune vil fortælle om, hvad en højmose er samt dens dannelse.

Hvilke trusler er der mod højmoserne i fremtiden, og hvorfor har EU og staten prioriteret at give så mange midler til højmosenaturgenopretning? Afslutningsvis vil der blive fortalt om selve projektet i Horreby Lyng.


60 kr.