Holberg, ironi og satire

v/ Seniorredaktør ved DSL Peter Zeeberg  

tirsdag 05. marts 2019 kl. 17:30
1 gang
-

Hvis der er noget, der kendetegner Holbergs forfatterskab, er det hans ironi og sans for satire. Fra hans komedier til hans prosatekster er humoren og ironien et gennemgående greb, som er med til at gøre hans samfundskritik ekstra skarp. Men hvad er det egentlig, der kendetegner satire som kunstform? Hvordan bruger man ironi til at revse samfundet? Hvad er det, der gør Holberg til en mester udi den kunst? Og hvordan har Holbergs forfatterskab været med til at udvikle dansk satire fra hans samtid og frem mod i dag?

Kom med til en aften i Holbergs og satirens tegn.

I februar kommer sidste bind af ”Holberg – Ludvig Holbergs hovedværker” bd. 1-22, udgivet af DDSL og Aarhus Universitetsforlag. Udgaven omfatter tekster fra hele Ludvig Holbergs mægtige forfatterskab: alle komedierne, alle essays, historieskrivning, naturret, digte, erindringer og en roman. De latinske tekster er nyoversat til dansk. De danske tekster er gengivet i moderne retskrivning så de kommer nutidens læsere i møde – med Holbergs egne ord, men uden vanskelige stavemåder.

Arrangementerne om Holberg i hele landet er støttet af A.P. Møller Fonden – og administreret af Folkeuniversitet i Aarhus.


Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig