AFLYST – Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Seks foredrag

 

onsdag 22. april 2020 kl. 19:15
6 gange
Jesper Brandt

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land udsætter sin debut til efteråret 2020

Vi forventer, at de programaktiviteter, der er beskrevet for foråret 2020 vil indgå i programmet for efteråret 2020 eller foråret 2021

 

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid

Nationalpark Skjoldungernes Land handler om den natur og det liv, der gennem tiderne har udspillet sig i samspillet mellem frugtbart land og en godt beskyttet dansk fjord. En eksemplarisk ’lilleput’-udgave af nationalparken, der i de seneste år har fået stadigt større opmærksomhed, udgøres af det fredede landskab omkring Sct Hans Have nordvest for Roskilde. Vi bringer i foråret en foredragsrække med tilhørende udflugter i parken.  Alle med udgangspunkt i Sct. Hans Haves café i det tidligere gartneri.

Sct. Hans Hospitals landskabspark er et yndet udflugtsmål for Roskildes befolkning og gæster på grund af den smukke beliggenhed og de varierede strandområder. Men området har også en fantastisk historie. Her byggede Absalon en borg på en banke, der senere udgjorde fundamentet for det store gods Bistrup, som kongen forærede København i 1661 som tak for tapper modstand under den svenske belejring.

Københavns magistrat indrettede i 1808 et hospital på Bistrup; bl. a. en endnu bevaret længe på det, der i dag kaldes ’Slottet* på Absalons borgbanke. I løbet af de næste 200 år voksede behovet og hospitalet gradvist, hvilket stadig kan aflæses både i bygningshistorien og landskabet.

På både godt og ondt var hospitalet sin egen delvist afsondrede verden i samfundet, organiseret med inspiration i klostervæsenet (ikke mindst knyttet til Roskilde by) og herregårdsvæsenet (med de mange godser i omegnen) samt i nye internationale strømninger om fordelene ved store samlede anstalter til at varetage forsorgen for syge, fattige og udstødte.
Anstalterne var baseret på en høj grad af selvorganisering, hvor administration, håndværk, beskyttet beskæftigelse, kulturtilbud, selvforsyning, idræt, museum, kirke etc. udgjorde en helhed, der i bedste fald kunne levere trygge rammer for patienterne. Selv i dag findes der stadig levende erindringer og spor, der kan være til inspiration også i vor tid.
I dag holder det blomstrende socialøkonomiske cafe- og aktivitetscenter, Sct. Hans Have til i området, hvor gartneriet tidligere beskæftigede gartnere og patienter med produktion af fødevarer, potteplanter og buketter til hospitalet. Her ligger også det arkitektonisk interessante fredningsværdige ’påpasserhus’ fra 1815, der går under navnet Gartnerhuset.

I Foredragsrækken vil Sct. Hans Hospitals historie blive belyst, ligesom behandlingsmetoder og landskabets betydning for patienterne og hospitalsdriften gennem tiderne vil blive taget op. De sidste 30 års udvikling med stigende specialisering inden for dobbeltdiagnoser og retspsykiatri med det store nye retspsykiatriske kompleks, der er under opbygning på Psykiatrisk Center Sct. Hans vil også blive taget op. Landskabsparken og, de forskellige bebyggelser, design og funktioner vil blive gennemgået. Det gælder ikke mindst blive museet, kapellet og kirkegården, samt historien bag gartnerhuset, der dels har spillet en central historisk rolle, dels vil få vigtige funktioner knyttet til Nationalparken, og desuden på grund af sin særlige arkitektur og byggeskik har aktuel betydning som eksempel på bæredygtigt byggeri. Roskilde kommunes planer om at udvikle hele den vestlige del til en ny bydel vil blive belyst. Mindre udflugter rundt i området vil blive gennemført i tilknytning til flere af foredragene.

Alle foredrag vil blive afholdt i gartneriet, Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36 onsdage kl. 19.15-21.00.

Spørgsmål vedr. foredragsrækken skal rettes til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil: 2275 6699

 

Program (for detaljer, klik på titlerne):

Onsdag d. 22 april: Byen i byen. Sct. Hans i Roskilde 1816-1940

Jesper Vaczy Kragh, Saxo-instituttet og Medicinsk Museion, KU

 

Onsdag d. 29. april: Livet på anstalten i forrige århundrede

Karin Garde, Tidl. Overlæge, Sct. Hans hospital, Fmd. f. best. Af Sct. Hans Have

 

Onsdag d. 6. maj: Livet i omgivelserne, Hospitalets selvforsyning og gartnerhuset

Flemming Østergaard Nielsen, Arkitekt, ekspert i lerhuse. Tidligere beboer af Gartnerhuset

 

Onsdag d. 13. maj: Stigmatisering før og nu, de seneste 30 års udvikling og retspsykiatrien på Sct. Hans

Jette Møllerhøj, Retspsykiatrisk Center, Sct. Hans

 

Onsdag d. 20. maj: Sct. Hans området: En naturperle for raske og syge mennesker.

Bjørn Petersen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Roskilde og tidligere ansat på Sct. Hans Hospital

 

Onsdag d. 27. maj: Roskilde kommunes visioner for Sct. Hans områdets fremtid

Pernille Fox, byplanlægger, Plan og Udvikling, Roskilde kommune

 

Indeholdet af de enkelte forelæsninger kan ses i den særskilte beskrivelse af de enkelte forelæsninger, der fås ved at klikke på forelæsningens titel.

Deltagelse i alle 6 forelæsninger koster 450 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan også i begrænset omfang tilmelde dig de enkelte forelæsninger særskilt for 100 kr. , klik på titlen.

For nærmere information om foredragsserien skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc,.dk, 2275 6699

 


450 kr. for alle 6 foredrag. Spar 150 kr.