”HOPE-projektet”.

v/ post.doc. Frederik Jørgensen, Esbjerg  

mandag 26. september 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Hvad har HOPE-projektet lært os om befolkningens adfærd under COVID-19 krisen?
Præsentation af HOPE projektet.
Hope-projektet, har med støtte fra Carlsbergfondet, siden udbruddet af COVID-19 forsket i forholdet mellem 1) COVID-19 pandemiens udvikling, 2) regeringer og internationale organisationers beslutninger, 3) traditionelle og sociale mediers rolle og 4) befolkningers adfærd under COVID-19. Befolkningernes adfærd under COVID-19 krisen:
I foredraget gøres der rede for, hvilke faktorer har været med til at forme folks smitteforebyggende adfærd. Herunder diskuterer oplægget blandt andet, hvilke faktorer der er med til at forklare, hvorvidt individer er (u)villige til at modtage en COVID-19 vaccine, og hvilken rolle myndighedernes kommunikation spiller.