Hvad skete der inden for hjemmets 4 vægge 1860-1970

v/ Seniorforsker Mette Seidelin, Rigsarkivet  

onsdag 16. marts 2022 kl. 19:00
1 gang
Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn og FU

Hvordan var forholdet mellem ægtefæller og forholdet mellem forældre og børn i det danske samfund i perioden 1860-1970? Familielivets mest intime rum henligger normalt i et historisk mørke, men enkelte gange kommer vi alligevel indenfor. Kilderne er sparsomme, fordi myndighederne ikke har interesseret sig videre for at dokumentere familiernes hverdag – medmindre noget var galt. Kun når det var tilfældet, som for eksempel i sager om vold i familien, åbnes dørene ind til privatsfæren. Foredragsholder Mette Seidelin vil kigge på en række sager om vold i familien fra perioden og bruge dem til at fortælle om familiers vilkår generelt. De vil også komme ind på, hvordan sagerne kan findes i Daisy.