I regn og slud skal posten ud – kommer der mon brev i dag?

 

tirsdag 22. september 2015 kl. 19:00
1 gang
Silkeborg Folkeuniversitet

Husets datter ventede længselsfuldt ved indkørslen til gården. Mon der kom post i dag, post fra ham…?

Takket være et righoldigt og velregistreret materiale fra landets postkontorer, er det muligt at komme ganske tæt på postvæsenets arbejde, navnlig i tiden fra 1900 og fremefter. Personalesagerne giver fyldige oplysninger om de, der delte posten ud, medens andre sager fortæller om det daglige arbejde på postkontoret. Foredraget fortæller om dig om, hvordan du kan benytte arkivalierne. Gennem en række praktiske eksempler får du et indblik i, hvorledes du kan få glæde af disse arkiver i din egen slægtsforskning.