Ingen undskyldning. Erindring om Dansk Vestindien og kravet om erstatninger

v/ Idehistoriker og forfatter Astrid Nonbo Andersen, København  

mandag 17. september 2018 kl. 19:00
1 gang
Thisted frie Oplysningsforbund og FU

Langtidseffekterne af mere end 100 års europæisk kolonitid viser sig ved, at øerne i dag lider af en skrøbelig økonomi og ikke mindst en dyb politisk identitetskrise, der er forbundet med Danmarks afhændelse af øerne i 1917. Danmark har ifølge Astrid Nonbo Andersen længe abonneret på forestillingen om, at den danske kolonialisme var af en særlig mild og venligsindet art..