Investering og Psykologi

v/ Lektor, Ph.D. Aarhus Universitet Simon S. Torp  

onsdag 11. oktober 2017 kl. 18:30
1 gang
Holstebro Folkeuniversitetet

Den almindelige antagelse om de finansielle markeder er at de er effektive og at investorerne er rationelle, men denne antagelse er på det seneste blevet anfægtet, med henvisning til finansielle kriser, økonomiske bobler og øget usikkerhed og udsving på de forskellige markeder.

Nyere teori demonstrerer, hvordan disse begivenheder i højere grad kan forklares via psykologiske faktorer, end ved hjælp af den traditionelle økonomiske teori. Indlægget diskuterer forskellene mellem den traditionelle investeringsteori og de nye teorier omkring psykologiske faktorer og hvad det betyder for den måde vi bør investerer på.