IS og KLIMA. Klimaet i vores nuværende mellemistid og projektioner for fremtiden

v/ Anders Svensson  

onsdag 30. november 2016 kl. 16:30
1 gang
Haslev Folkeuniversitet

 

        IS og KLIMA:

        Klimaet i vores nuværende mellemistid

        og projektioner for fremtiden

          Forelæser:  Anders Svensson

                             Ass. Prof. NBI, KU.

 

I 3-4 kilometer lange iskerner boret i indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan vi følge fortidens klima tilbage i tiden. I Grønland rækker iskernerne 130 tusind år tilbage i tiden, mens de ældste iskerner fra Antarktis er mere end 800 tusinde år gamle. Som noget enestående for iskerner kan vi ofte følge fortidens klimaændringer år for år.

I iskernerne findes tydelige spor af istiders kommen og gåen, af fortidens vulkanisme, af ændringer i mængden af drivhusgasser i atmosfæren, og af variationer i Solens udstråling. Under den sidste istid afslører iskernerne voldsomme og hurtige klimaændringer, som var langt mere dramatiske end de klimaændringer, vi oplever i dag. Nogle af disse ændringer var globale, mens andre manifesterede sig meget forskelligt i forskellige regioner. Ved at sammenholde iskerner fra Grønland og Antarktis kan vi komme nærmere på årsagerne til de forskelligartede klimaændringer.

I nyere tid viser iskernerne tydeligt, hvordan mængden af drivhusgasser i atmosfæren med industrialiseringen er kommet helt ud af balance i forhold til det naturlige niveau. Som en konsekvens af de forøgede mængder af drivhusgasser i atmosfæren kan vi i fremtiden forvente højere globale temperaturer, forøget afsmeltning fra iskapperne og et stigende havniveau.