Jordemoderuddannelsen i Danmark og kilder til denne samt til andet om jordemødre

v/ Overlæge Magne Juhl, Viborg  

mandag 08. oktober 2018 kl. 19:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet
Jordemoderuddannelsen i Danmark og kilder til denne samt til andet om jordemødre.
En række kilder som eksamensprotokol fra København, ansøgninger om optagelse på jordemoderskolen og en jubilæumsbog udgivet i 1935 fortæller en masse om jordemødre. Men også andre kilder som kirkebøgernes indførsler af dødfødsler kan give nyttige informationer til slægtsforskere om både jordemødrene og deres eventuelle uddannelse, fødslernes forløb og metoder til forsøg på genoplivning af dødfødte børn.
Forholdene i Sønderjylland, der fra især 1864 til 1920 var anderledes, belyses også.
I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

30 kr. ved indgangen