Kan landbruget blive bæredygtigt, uden at vi bliver vegetarer?

v/ Professor Jørgen Eivind Olesen  

tirsdag 09. april 2019 kl. 19:30
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

På verdensplan er landbruget og fødevareproduktionen en af de allerstørste syndere i forhold til at ødelægge miljø, natur og klima. Den voksende globale befolkning giver sammen med øgede indkomster og velstand et stærkt stigende forbrug af fødevarer, især af kød og mejeriprodukter. Produktion af kød kræver et betydeligt større areal og giver større klima- og miljøpåvirkning end produktion af vegetabilske produkter. Da landbruget allerede har uacceptable miljø- og klimapåvirkninger, giver denne udfordring grundlag for at gentænke både landbrugsproduktionen og fødevareforbruget. Måske kan vi ikke sikre et bæredygtigt landbrug uden både teknologiske landvindinger og ændrede spisevaner.