Kan man have et godt liv med demens?

v/ Master i Professionel Kommunikation, seniorkonsulent Steen Kabel  

torsdag 05. oktober 2017 kl. 19:00
1 gang
-

Der er over de seneste år sket et paradigmeskifte i synet på demensbehandlingen. Tidligere var der fokus på den medicinske forskning og behandling, mens det nu er vendt til et fokus på den socialfaglige indsats, både forskningsmæssigt og behandlingsmæssigt. Steen Kabel har været konsulent på flere udviklings- og forskningsprojekter med socialfaglige indsatser i forhold til yngre demente i først fase af demenssygdommen.

Den nyligt udredte demente står med en sygdom, som gradvist forværres, og som ikke kan helbredes, men vedkommende står også med et liv, der skal leves.

I forelæsningen redegøres for, hvordan sociale aktiviteter kan forsinke udviklingen af demenssygdommen, og hvordan de kan skabe nyt indhold i levet på trods af sygdommen. Et aktivt liv og deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber med andre mennesker, der har demens, har vist sig at være den bedste ’medicin’.

Forelæsningen belyser også vigtigheden af, at vi udvikler et demensvenligt samfund.