Kierkegaard og troens rolle i en gudløs tid

v/ Foredrag ved Pia Søltoft, ph.d., sognepræst og forfatter  

torsdag 08. februar 2018 kl. 19:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

For Kierkegaard at se, har ethvert menneske et religiøst instinkt. Et instinkt, der giver sig til udtryk gennem vores kontinuerlige søgen efter mening og sammenhæng i livet. Men i en verden som vores, hvor ord som sandhed og Gud har mistet deres betyd-ning, og hvor fænomener som tro, håb og kærlighed er blevet hjemløse, kan det være vanskeligt at finde tid til at spørge og ro til at lytte efter svarene. Foredraget vil kaste lys over Kierkegaards syn på det religiøse som et grundmenneskeligt vilkår og vise, hvorledes han formår at lade både spørgsmålene og svarene, der udspringer af vores religiøse længsel, tale ind i den tid, vi aktuelt lever i.

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på mabj@km.dk eller tlf. 7210 0091.


80 kr. inkl. gebyr