Kirkegårdstur i efteråret 2021 – Gershøj kirke og kirkegård

v/ Karl-Johan Rubæk  

søndag 26. september 2021 kl. 14:00
1 gang
Mogens Petersen

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Vi besøger den oprindelige kirkegård med de traditionelle gravsten, der ligger omkring kirken. I 1960’erne blev kirkegården udvidet mod vest under indtryk af ”Den kolde krig”. Senere udvidet mod øst på lejet jord i 99 år af Krabbesholm. En del af Gershøj landsby lå i århundreder nord for kirken. Denne bebyggelse blev udgravet af Roskilde Museum i 1995, og viste bebyggelser fra før år 0 til omkring 1200. Bl.a. fandtes en støbegrube fra 1100-tallet til kirkeklokker, samt et seglstempel, som havde tilhørt en præst i 1536. Øst for kirken, ved fjorden, findes den fredede helligkilde med navnet ”Sct. Laurentius’ Kilde” eller ”Sankt Lars Kilde”. Gennem århundrede opsøgte syge mennesker kilden, især omkring Sct. Hans, for at blive helbredt for spedalskhed og engelsk syge. Samtidig afholdtes ”Kildemarked” på sydsiden af ”Vissegaard”, som i øvrigt bryggede mjød til markedsdagen. Kildemarkeder var mange steder på Sjælland kendt ulovlige af statsmagten.

Pris: 80 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle fire kirkegårdsture i efteråret 2021 for 260 kr. .  Derved spares 60 kr. Se nærmere HER.

For nærmere information om turen skal du henvende dig til Mogens Petersen,  mp@snegom.com, 4012 7280


80 kr.