Kirkehøjskolen i Kalundborg. Imellem alter og orgel

 

lørdag 19. september 2015 kl. 10:00
-
-

Kirkehøjskolen har eksisteret siden 1996 og er et resultat af samarbejdet imellem menighedsrådet ved Vor Frue Kirke og
Folkeuniversitetet. Kirkehøjskolen er for alle interesserede uanset bopæl, alder og forudsætninger.

I Kirkehøjskolen belyses og diskuteres aspekter af kristendommen fra forskellige aktuelle og historiske synsvinkler. Kurset omfatter foredrag, fællessang og debat.

I sæsonen 2014/15 ser vi på samspillet imellem ’Alter og orgel’ eller den måde hvorpå musikken spiller en rolle i kirken.
Her samler vi en gruppe foredragsholdere og emner, der hver på sin måde sætter toner og ord på forholdet imellem ’alter og orgel’.

Program:

19. september
Organist Margrethe T. Østergaard, Budolfi kirke/Aalborg Domkirke
’Kunst, klang – og kirkerum’
24. oktober
Prof. Emer. Erik A. Nielsen, Kristendommens retorik
21. november
Lektor Kirsten Bodekær, Bach og Händels Juleoratorier
23. januar
Prof. emer. Inge Marstal, ”Når vi synger sammen, så hører vi sammen.”
27. februar
Betty & Peter Arendt, Haslev, Den globaliserede musik
19. marts
Pastor Holger Lissner, ’Et kig ind i salmeværkstedet’.

Kirkehøjskolen foregår 6 lørdage i efteråret 2015 og foråret 2016.

Hver gang er kurset opdelt nogenlunde som følger:
• Kl. 10:00 – 10:45: Fællessang og foredrag
• Kl. 10:45 – 11:05: Kaffepause
• Kl. 11:05 – 11:50: Foredrag og evt. spørgsmål
• Kl. 11:50 – 12:30: Spørgsmål, debat og fællessang.


Tilmelding sker ved at udfylde blanketten i det fysiske program som kan fås på Kalundborg Bibliotek.
Alle 6 gange koster i alt kr. 400.-. Et enkelt foredrag koster kr. 85.