Klima, kold krig og iskerner

v/ Udviklingschef, cand. scient. Maiken Lolck, Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro  

tirsdag 21. februar 2017 kl. 19:30
1 gang
Bjerringbro Folkeuniversitet og Viborg Bibliotekerne

Klimaforandringer har været et konstant tema i den offentlige debat de sidste 10-15 år. Hvad skyldes klimaforandringerne, hvilken rolle spiller menneskelige aktiviteter, og hvor- dan vil klimaforandringerne påvirke os i fremtiden? For at kunne besvare spørgsmål som disse er det nødvendigt at se på, hvordan klimaet har ændret sig, når vi ser hundreder, tusinder og millioner af år tilbage i tiden. I foredraget vil Maiken Lolck gennemgå, hvad vi i dag ved med sikkerhed om klimaforandringerne og hvad der fortsat er usikkerhed om- kring.

En af de mest betydningsfulde kilder til viden om fortidens klima er kilometerlange isker- ner, udboret af den grønlandske indlandsis. De sidste 50 år har danske forskere været i front på dette fascinerende område, som har revolutioneret vores forståelse af klimaet. Maiken Lolck vil også fortælle historien om, hvordan én god idé og amerikanske kold- krigsinteresser i Grønland banede vejen for dette forskningsområde.


50,- kr. inkl. kaffe