Klimaspøgsmålet Forelæsningen den 12.03. er AFLYST

v/ Analysechef, ph.d. Frederik Silbye m.fl.  

torsdag 20. februar 2020 kl. 17:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

4 torsdage: 20.02.; 27.02.; 05.03.; 12.03. kl. 17:30-19:15

Torsdag den 20.02: Klimakrisen – videnskab, politik og løsninger v. analysechef, ph.d. Frederik Silbye, Klimarådet

Klimaet er i disse år på alles læber og med god grund. Klimaforandringerne udgør en eksistentiel krise for menneskeheden. Men hvad er egentligt op og ned, når vi taler klima? Hvad siger klimavidenskaben? Hvilke løsninger har vi til at løse klimakrisen? Hvad sker der i de internationale klimaforhandlinger? Og hvad med Danmark – hvordan opfylder vi vores grønne ambitioner? Denne forelæsning giver dig en 360 graders introduktion til de mange aspekter af klimaspørgsmålet. Vi vil angribe dagsordenen fra både en økonomisk, naturvidenskabelig, teknisk og mere filosofisk vinkel, og vi vil anlægge både et dansk og et internationalt perspektiv.

 

Torsdag den 27.02.: Solens betydning for klimaændringerne v. senior researcher Henrik Svensmark, DTU Space

Klimaændringer gennem de sidste 10.000 år følger ændringer i Solens aktivitet. Forklaringen skal overraskende findes ved stjerner der eksploderer i vores Mælkevej som derved tilfører vores solsystem en strøm af energetiske partikler, kaldet kosmisk stråling. Derved er Solen i stand til at skrue op og ned for jordens skydække gennem at regulere hvor meget kosmisk stråling der når frem til Jordens atmosfære. I perioderne med høj solaktivitet bliver jordens klima varmere, og i perioder med lav solaktivitet fås et koldere klima. I mit foredrag vil jeg fokusere på hvordan vi videnskabeligt dokumenter teorien. Jeg vil uddybe den fysiske mekanisme og forbindelsen mellem stjerner og Jordens klima, samt belyse hvad det betyder for den menneskelige påvirkning af klimaet.

Torsdag den 05.03,: Solpletter, magnetiske storme, nordlys og klima v. seniorforsker Peter Stauning, DMI

Kan det virkelig passe, at nogle små uanseelige mørke pletter på Solens lysende overflade styrer magnetiske storme og nordlys på Jorden? Og at de muligvis også påvirker Jordens klima? Jo, solpletterne er tegn på voldsom magnetisk aktivitet på Solen, som gennem solvinden – en strøm af energirige ioner – udbredes i rummet og påvirker Jorden på forskellige måder. Mest markant og synligt gennem de fantastiske nordlys, der danner lysende ringe omkring Jordens magnetiske poler. Men Rumvejret har også andre sider, bl.a. gennemtrængende hård stråling, som kan ødelægge satellitters solpaneler og computersystemer. Og så er Rumvejrets klima-effekt det store spørgsmål.

Torsdag den 12.03.: Miljø og klima v. professor Stiig Markager, AU
Klimaforandringerne skyldes at vi mennesker udleder klimagasser, især CO2, til atmosfæren. Mennesket og vores aktiviteter er med andre ord blevet så dominerende, at vi styrer omsætningen af kulstof på jorden. Det samme er tilfældet for fosfor og kvælstof. Over de sidste 50 år har det forarmet miljøet i vandløb, søer og i havet, med iltsvind og uklart vand til følge. Fællesnævneren er, at mennesket nu styrer stort set alle aspekter af stofomsætningen på jorden. Vi lever i antropocæn – menneskets tidsalder! Andre hovedpiner er biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads. Foredraget handler om sammenhænge i naturen og løsninger.


360 kr.