Knud Lavard på korstog

v/ Professor Kurt Villads Jensen  

torsdag 06. april 2017 kl. 16:00
1 gang
Sydslesvigs Folkeuniversitet

I 1100-tallet var Slesvig udgangspunkt for målrettede og regelmæssige raids langt ind i det hedenske Østholsten og til Schwerin og Mecklenburg. Med erobringer fulgte kristendommen og kirkebyggeri – men var der tale om rigtige korstog, sådan som der var på den Spanske Halvø og i Mellemøsten?

Knud Lavard var en ledende skikkelse i ekspansionen, indtil han blev slået ihjel af sin fætter Magnus i 1131. Allerede i slutningen af 1100-tallet blev historien om Knud Lavards liv mere og mere skrevet om til en beretning om korstog, og det fortsatte helt til slutningen af 1600-tallet, hvor Knud Lavard blev hovedpersonen i en jesuitteropera, opført på det kejserlige teater i Wien, mens osmannertyrken stod uden for murene.