Kvinderne i den tidlige arbejderbevægelse

v/ Museumsinspektør, cand.mag. Taus Toft Christiansen  

lørdag 23. april 2022 kl. 14:45
1 gang
Næstved Folkeuniversitet

Foredraget afholdes i samarbejde med Dansk Lokalhistorisk Forening.

Foredraget tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan kvindernes stilling i arbejderbevægelsen forandrede sig fra 1870 til 1908. Gennem kilder fra dagbladene Socialisten og Social-Demokraten, tidsskriftet Hvad vi vil, debatten om fabrikslovsforslaget 1900-1901 og Socialdemokratiets partikongres i 1908 vil jeg belyse, hvordan de kvindelige arbejdere først sammen med og separat fra mændene arbejdede for en bedre social stilling, inden den såkaldte kvindesag i 1908 blev underlagt de mandsdominerede organisationer.

Ikke medlemmer er velkomne til at deltage i foredragene.
Prisen er kr. 50,- pr. foredrag.
Tilmelding til Flemming Bruun på mail:
flemming.bruun@gmail.com

Se mere info her: Program-2022.pdf (dansklokalhistoriskforening.dk)