Landbopiger i det 18 århundrede

v/ cand.mag., arkivar Birgit Løgstrup  

tirsdag 06. marts 2018 kl. 19:00
1 gang
Silkeborg Folkeuniversitet

Landbopiger i det 18. århundrede er emnet for forhenværende arkivchef Birgit Løgstrup, når hun kommer til Silkeborg og holder foredrag om sin igangværende forskning.
Almuen på landet var talmæssigt ca. 80% af den samlede danske befolkning den gang, så pigernes forhold var væsentlige for den samlede befolkning. Hvordan levede de? Hvilke forhold og begrænsninger var de underlagt? De var ikke stavnsbundne som karlene i perioden 1733-1788, selvom nogle godsejere søgte at få indført et kvindestavnsbånd og dermed få samme hold på pigerne som på karlene. Men de var i stedet bundet af kønnet, hvilket kunne betyde hårde livsvilkår. Arbejdsdeling, fester, dødsvilkår og trosforhold er nogle af de emner, der vil blive berørt i foredraget.