Landbruget som naturforvalter

v/ Journalist Jørgen Steen Nielsen  

torsdag 21. september 2017 kl. 19:00
1 gang
Ærø Folkeuniversitet

Hvad stiller vi op med landbruget?

For godt 50 år siden havde Danmark 200.000 landbrug, og næsten alle havde en landmand i familien. I dag er der bare 10.000 heltidsbedrifter tilbage, og flere landbrug lukker hver uge på grund af den hidsige konkurrence på det globaliserede fødevaremarked. Samtidig har storbyens forbrugere og landbobefolkningen næsten mistet kontakten og forståelsen for hinanden.

Sådan behøver det ikke være. Kan vi forny samtalen mellem land og by, må vi også kunne bane vej for et landbrug, hvor både bonden, dyrene og miljøet trives, og hvor forbrugerne igen bliver stolte af dansk landbrug.

Jørgen Steen Nielsen er journalist på Information.