Landsbyudvikling

v/ Steffen Husted Damsgaard  

onsdag 25. oktober 2017 kl. 19:30
1 gang
Folkeuniversitetet i Lemvig

Udfordringer og muligheder for de mindre byer i landdistrikterne – hvad kan man gøre?

Mange rammevilkår for landsbyer bestemmes på Christiansborg, men der er stor forskel på hvordan landsbyerne klarer sig. De lokale rammer bestemmes af kommunalbestyrelse og forvaltning i de enkelte kommuner.

Dette kan både påvirkes gennem stemmesedlen, men også ved at landsbyerne aktivt arbejder for at sætte fokus på de muligheder og begrænsninger, som de kommunale rammevilkår giver. Desuden er der meget, som landsbyernes beboere selv kan gøre inden for ”rammerne”.

Med udgangspunkt i sit mangeårige virke for landdistrikternes udvikling fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard om landsbyudvikling før og nu, set i et statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt perspektiv.


Landsbyudvikling

v/ Steffen Husted Damsgaard  

tirsdag 24. oktober 2017 kl. 19:30
1 gang
Harrevig-Egnens Folkeuniversitet

Udfordringer og muligheder for de mindre byer i landdistrikterne – hvad kan man gøre?

Mange rammevilkår for landsbyer bestemmes på Christiansborg, men der er stor forskel på hvordan landsbyerne klarer sig. De lokale rammer bestemmes af kommunalbestyrelse og forvaltning i de enkelte kommuner.

Dette kan både påvirkes gennem stemmesedlen, men også ved at landsbyerne aktivt arbejder for at sætte fokus på de muligheder og begrænsninger, som de kommunale rammevilkår giver. Desuden er der meget, som landsbyernes beboere selv kan gøre inden for ”rammerne”.

Med udgangspunkt i sit mangeårige virke for landdistrikternes udvikling fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard om landsbyudvikling før og nu, set i et statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt perspektiv.