Leonardo Da Vinci – Store Mestre

v/ Signe Jacobsen, kunsthistoriker mag art  

torsdag 23. februar 2017 kl. 19:00
1 gang
Skive Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skive

Leonardo da Vinci er ubestrideligt et af de største genier, verden har set. Han spredte sig over en imponerende vifte af felter og gjorde landvindinger inden for naturvidenskaberne. Men han mente, synssansen var den vigtigste af de 5 sanser og den, mennesket bedst kunne stole på i sin kamp for viden frem for tro– og netop derfor står hans maleri frem som en væsentlig del af hans samlede værk. Hans Mona Lisa er kendt af stort set alle i den vestlige verden, men selvom billedkunsten står først for i dette foredrag, vil mange andre aspekter af hans virke i blive berørt: Hans arbejde i Firenze, hans anatomiske studier, hans plantestudier, hans virke hos fyrsten i Milano med krigskunst og skulptur etc.

For medlemmer af Skive Kunstforening er der gratis adgang. for ikke medlemmer koster 1 foredrag 75 kr – 3 foredrag i serien Store Mester koster i alt 150 kr. Billetter ved indgangen.