Livet – det dejligste eventyr

v/ Pastor emer. Kaj Mogensen  

tirsdag 16. januar 2018 kl. 19:30
1 gang
Thisted Folkeuniversitet

Menneskesyn og kristendom i H.C. Andersens forfatterskab.
Kristne temaer spiller en meget stor rolle i H.C. Andersens forfatterskab. Guds nådige forsyn og troen på mennesket som skabt i Guds billede er den røde tråd. H.C. Andersen så det som sit digterkald at forkynde det kristne evangelium på en enkel, dyb – og det vil sige poetisk måde. Hele forfatterskabet kan ses som en udfoldelse af, hvad der er det uopgiveligt menneskelige. Der er hos H.C. Andersen en dobbelt afstandtagen: fra en stiv dømmesyg ortodoksi og fra den ”moderne” ateistiske materialisme. H.C. Andersen viser, at der ikke er modsætning mellem sand kristendom og ægte humanisme. H.C. Andersens syn på menneskelivet, kirke, tro og etik er en aktuel udfordring.