Livet på øer i havet og øer i landskabet

v/ Professor Michael Krabbe Borregaard, Københavns Universitet  

onsdag 07. oktober 2020 kl. 19:00
1 gang
BFN og FU

Foredragsholder vil ud fra sin forskning fortælle om, hvordan arter opstår og forsvinder på øer i havet. De fleste oceaniske øer opstår efter kraftige vulkanudbrud på havbunden, bliver gradvist koloniseret af dyr og planter, og eroderer langsomt bort igen. Sin forskning sætter han i relation til truede arters vilkår på ”isolerede” øer på fastlandet, som vi f eks kender det fra NPThy.

Erstatningsforedrag for aflyst foredrag i foråret 2020