Luther i kulturhistorisk belysning

v/ cand mag Torben From  

tirsdag 15. marts 2016 kl. 19:00
1 gang
Skive Kulturhistoriske Museumsforening i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skive

Første del af foredraget vil fokusere på stridsmanden Luther, set på baggrund af sin tid, i konflikt med den katolske kirke, repræsenteret ved paven, og i konflikt med renæssancehumanismen, repræsenteret ved Erasmus af Rotterdam. Hvordan slår reformationen ind i vores lokalsamfund? Anden del af foredraget vil overordnet spore nogle eftervirkninger af Luthers indsats – i europæisk politik, i tysk mentalitetshistorie, i nyere dansk teologi. Afrundet med en overvejelse over den mulige inspiration fra Luther over for den aktuelle udfordring fra islam. Kan måske Luthers to-regiment-lære bidrage til religiøs sameksistens?

Gratisk for medlemmer af foreningen – 50 kr for ikke medlemmer