Luther og Grundtvig

v/ Eberhard Harbsmeier, Niels Thomsen  

tirsdag 03. maj 2016 kl. 14:00
1 gang
-

Kl. 14.00 “Luther” v/ Eberhard Harbsmeier.

Martin Luthers menneskesyn og Reformationens betydning for Danmark og dansk identitet.

Luthers menneskesyn og ikke kun hans gudsopfattelse er grundlæggende forskellig fra middelalderens. Foredraget vil redegøre for Luthers menneskesyn og opgør med middelalderens syn på mennesket – og så gør rede for, hvad det betyder for dansk identitet og selvforståelse, at Danmark er præget af Lutherdommen. Det gælder både for kirke og samfundet, at Luther hat sat dybe spor og præget dansk kultur og selvforståelse.

Kl. 16.00 “Grundtvig” v/ Niels Thomsen

Syner og skjulte skatte i Grundtvigs salmer.

Grundtvigs salmer rummer en rigdom af indsigt i kristentro, men ofte er der gemt skatte, man ikke umiddelbart ser. Grundtvigs salmer er ikke teologi på rim. Han er visionær – skjald og seer. Niels Thomsen vil i en gennemgang af en række Grundtvigsalmer udgrave nogle af de skatte, der er gemt i salmerne. Formålet er ikke at sige noget om Grundtvig, men at få åbnet for indholdet af hans syner, så vi kan tage dem til os som vore egne.

Niels Thomsen har været frimenighedspræst i Ryslinge og forstander for Præstehøjskolen i Løgumkloster. Han har for nylig udgivet en lille bog: Jeg kender et land. Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer, hvor han forsøger at kaste lys over, hvad det i grunden er, vi siger, når vi tager Grundtvig ord i munden i gudstjenesten.