Luther, velfærdsstaten og konkurrencestaten. Er der en sammenhæng?

v/ Jørn Henrik Petersen, cand.oecon., ph.d., dr.phil., professor og leder af Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet.  

tirsdag 26. september 2017 kl. 17:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

Foredraget arrangeres i samarbejde med Vallensbæk kirke, som er vært ved en lille forfriskning i pausen.

Velfærdsstaten havde egenskaber, der knyttede den sammen med Luthers social-etiske tænkning. Gennem de seneste godt 25 år har velfærdsstaten været på rejse med konkurrencestaten som mål. Forelæsningen forklarer baggrunden for denne bevægelse og analyserer konkurrencestatens værdimæssige og ideologiske grundlag med afsæt i den Lutherske socialetik.

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på                           folkivall@gmail.com eller tlf. 7210 0091.