Luthers toregimentelære i praksis

v/ Birthe Rønn Hornbech, forfatter og samfundsdebattør, tidligere minister, MF og vicepolitimester  

tirsdag 04. april 2017 kl. 17:15
1 gang
Vallensbæk kirke i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vallensbæk

Arrangeres i samarbejde med Vallensbæk kirke, som er vært ved en lille forfriskning i pausen.

Foredrag ved Birthe Rønn Hornbech, forfatter og samfundsdebattør, tidligere minister, MF og vicepolitimester.

Birthe Rønn Hornbech har i sit politiske virke og i retsvæsenet været meget bevidst om de to regimenter. Det handler kort sagt om, hvad staten skal blande sig i og ikke blande sig i.

Denne aften fortæller Birthe Rønn Hornbech med eksempler og historier, der trækker linjer både tilbage og frem i tiden, hvad Luthers toregimentelære drejer sig om, – og ikke mindst, hvad den betyder for hende selv.

Hun skriver bl.a. “Toregimentets betydning vokser og vokser for mig. Det bliver mere og mere væsentligt for mig. Tankevækkende har det for eksempel været at læse Lerfeldts for-ord til sin Lutherbog, hvor han beskriver, hvad der var på færde i 1917, og i hans tid i forbindelse med 450 års jubilæet, og så tænke videre over, hvad der er på færde i dag. Ikke et egentligt opgør med to-regimentet, hvor det forkastes med viden, men netop på grund af uvidenhed og en muslimangst og religionsangst, der fører til en snigende totalitarisme. Min forståelse for Luthers kamp for en nådig Gud og den afklarethed, jeg nu føler overfor det, jeg egentlig vidste i forvejen, har fået eksemplerne fra mit politiske liv til at myldre frem. Jeg har ikke altid tænkt over det, man kan nu indse, at mine forsøg på, at holde det åndelige re-gimente i fred for og fra magten, både og i skrift og i tale, altid har været mit anliggende.”

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på folkivall@gmail.com eller tlf. 7210 0091.