Madagaskar – Afrikas mærkelige ø

v/ Biolog Uwe Lindholdt & Sognepræst Sophie Nordentoft  

mandag 06. juni 2016 kl. 14:00
1 gang
-

Madagaskar, jordens fjerdestørste ø. Den blev adskilt fra Afrika for millioner af år siden. Den er befolket af mennesker af blandt andet afrikansk og indonesisk herkomst. Den er hjem for fem procent af verdens plante- og dyrearter, hvoraf 80 procent er enestående for Madagaskar og gør den til én stor naturpark med halvørken og savanne, frodige bjergområder, hvide sandstrande, jungle og regnskove – en naturrigdom, der ganske enkelt ikke findes magen til andre steder. Madagaskar er et på mange måder paradisisk og autentisk minikonti-nent, men med store udfordringer. Hvor staten svigter, træder kirken til ved at give evangeliet krop i verdens fjerde fattigste land.

 
Kl. 14.00: Biolog Uwe Lindholdt, Aabenraa
Hvordan er der på Madagaskar?

 
Kl. 16.00: Sognepræst Sophie Nordentoft, Hals Madagaskar – folk, kultur og tro.

 

Nogle flettede kurve fra Madagaskar er udstillet – de kan efterfølgende købes.

 

Uwe Lindholdt
Uwe Lindholdt, lektor, Aabenraa, cand.mag. i biologi og ke-mi fra Københavns Universitet. Han har virket ved Frede-rikshavn Gymnasium og HF, Grønlands Seminarium, Midt-grønlands Gymnasium i Nuuk og Aabenraa Statsskole. For-uden undervisning har han varetaget en række tillidshverv i gymnasiet, bl.a. formand for gymnasiets biologilærere, i Sønderjylland og arbejdet med opgaver i Foreningen af Danske Biologer (FADB). Desuden har han startet en natur- og miljøforening (Avataq) i Grønland og deltaget i Galathea 3 ekspeditionen Grønland-Azorerne med fokus på pukkel-hvaler.

 
Sophie Nordentoft
Sognepræst Sophie Nordentoft, Hals, er opvokset i Naur Præstegård ved Hol-stebro og i Løgumkloster. Sophie blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1991 og fik året efter embede som sognepræst i Oddense og Otting Sogne i Salling. I 2000 søgte hun afsked, idet hun sammen med sin mand, Bjarne Juel Norden-toft, i 6 år drog på langtur til Madagaskar, udsendt af Danmission. Her var de tilknyttet Antsiranana-synoden, og Sophie Nordentoft var ansvarlig for under-visning af præster, evangelister og ledende lægfolk i menigheder og søndags-skolearbejde. Parrets tre døtre fulgte alle med til Madagaskar. Tilbage i Dan-mark fik Sophie Nordentoft i 2006 en stilling som sognepræst i Hals Sogn, hvor hun stadig har sit daglige virke.


Tilmelding på tlf. 9748 1322 eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Pris 50 kr. pr. foredrag.