Marie Grubbe – en dansk adelskvindes skæbne

v/ Cand.mag. Jutta Boysen Møller  

søndag 14. februar 2016 kl. 13:30
1 gang
Nysted Folkeuniversitet

Marie Grubbe er en adelskvinde fra 1600-tallet. Hun fik et dramatisk og omtumlet liv – fra samfundets top til dets bund i et stærkt standsinddelt samfund, og hendes historie fascinerer os stadigvæk.

Dette skyldes også, at fortællingen om hende er holdt levende af flere af vore betydeligste digtere, som hver især fortolker hendes skæbne ud fra deres egen tid. Det drejer sig om:

– Ludvig Holberg i en epistel nr. 89 (1748) om “selsomme Ægteskaber”, hvor han skildrer sit møde med Marie Grubbe, da hun er færgekone ved Grønsund på Falster.

– H.C. Andersen i eventyret Hønse-Grethes Familie (1869).

– Steen Steensen Blicher i romanen Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824), hvor hovedpersonen Sophies skæbne er bygget over Marie Grubbes liv.

– I.P. Jacobsen i den naturalistiske roman Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede (1876).

– Juliane Preisler i romanen Kysse Marie. En historie om Marie Grubbe (1994).

– Lone Hørslev i romanen Dyrets år (2014).

 

Foredraget tager udgangspunkt i en fortælling om den historiske Marie Grubbe, om hendes ægteskab med Ulrik Frederik Gyldenløve, og hvordan det siden gik hende. Derefter præsenteres de litterære fortolkninger af hendes skæbne.


60 kr.