AFLYST: Martin A. Hansen og digterens natur- og landskabsforståelse

v/ Birgitte Krejsager  

lørdag 07. maj 2022 kl. 10:00
1 gang
Mogens Petersen

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 10-16

Birgitte Krejsager: Martin A. Hansen og digterens natur- og landskabsforståelse

Kl. 10-12: Forelæsning i salen i Kulturhuset Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Kl. 10-12: Forelæsning

Landskabet er udgangspunktet for digteren Martin A. Hansens beskæftigelse med historien. Han så Lejreegnens rigdom af fortidsminder, myter og sagn åbne sig i terrænet og indgå en art åndelig landskabsstruktur. Martin A. Hansen og Palle Lauring befinder sig begge i vadestedet mellem digter og historiker, da de finder sammen i et nært arbejdsfællesskab om udforskning og formidling af historien i landskabet. ”Landskabet er utrolig rigt. Forvirrende velstående.”, skrev Martin A Hansen. Hvad sker der, når digteren lægger digterpennen og fortsætter sit skabende virke udenfor i landskabet? I dette foredrag beskæftiger vi os med grænsefladen mellem litteratur -, natur- og landskabsforståelse hos Martin A. Hansen og traditionen fra Johannes V. Jensen og St. Steensen Blicher for digternes aktive medvirken til landskabelsen.

Medbragt frokostmadpakke spises efter forelæsningen, inden ekskursionen.

Kl. 12-16: Frokost og ekskursion

Gudernes Stræde er en færdselsrute gennem Skjoldungernes landskab og navngivet af Martin A. Hansen i essayet Gudernes Stræde. At tilegne sig et landskab er at finde hemmeligheder frem, skrev Martin A. Hansen. Vi følger i Martin A. Hansens spor ad Gudernes Stræde og gør holdt ved Kirke Syv, Vellerup Vig og Kr. Hyllinge. Steder, hvor Martin A. Hansen fandt spor efter en menneskelig formning af landskabet, som andre lokalhistorikere, fredningsfolk og museumsfolk hidtil havde overset: ”Ganske mærkeligt at staa ved saadan et storladent System, der ligger klart udbredt i Terrænet for ens Øjne og vide, at saa aabenbart det end er, har det ikke siden det var i Brug været set af nogen”.

Pris: 250 kr., incl bustransport under ekskursionen.  Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet for tilmelde dig begge lørdage om Martin A. Hansen for 350 kr. Mere information og tilmelding herom, se HER.

 

Om foredragsholderen:

Birgitte Krejsager er Mag.art i nordisk litteratur, ph.d. & cand.jur. phd

Birgitte har som litteraturhistoriker gennem mange år forsket i Martin A. Hansens historiesyn og landskabsforståelse på grundlag af omfattende studier af Martin A. Hansens efterladte papirer, optegnelser og breve. Forskningen er sammenfattet i phd.-afhandlingen ’Erindring og Identitet. Martin A. Hansens sakraltopografiske studier i landskabet 1951-1955’. Hun har udgivet ‘Fortællerens Rum. Studier i Martin A. Hansens Orm og Tyr’, samt artikler i tidsskrifter og leksikonartikler om forfatterskabet, og har undervist i Martin A. Hansens forfatterskab og landskabsstudier på Københavns Universitet, på folkeuniversiteterne i København og Skærum Mølle samt holdt foredrag på højskoler og det tidligere grundforskningscenter Menneske og Natur på Hollufgård om Martin A. Hansen.


250 kr.