”Mellem genforening og ”Heim ins Reich” 1920-1945” og ”Fra grænsekamp til samarbejde 1945-2018”

v/ fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen  

mandag 19. marts 2018 kl. 19:00
1 gang
Thisted Folkeuniversitet

”Sønderjyder, nu er dagen der, vi vil hjem” – sådan lød et opråb forud for de to afstemninger i 1920, der skabte grundlaget for den nuværende landegrænse mellem Danmark og Tyskland. I Danmark troede mange, at grænsekampen hermed var endt, men det tyske mindretal anerkendte ikke den nye grænse og stillede fra første færd krav om en ny afgørelse. Det blev et omdrejningspunkt i det bilaterale forhold mellem de to lande og i forholdet mellem mindretal og flertal i Sønderjylland. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 blev denne konflikt skærpet og fik en afgørende betydning under besættelsen. I foredraget bliver de gjort nærmere rede herfor og taget stilling til, hvorfor Nordslesvig ikke kom ”Heim ins Reich”.

Ved det 3. riges sammenbrud i 1945 havde forholdet mellem Danmark og Tyskland nået et ”nul punkt”. Det gjaldt også forholdet mellem mindretal og flertal. I Sønderjylland var retsopgøret med det tyske mindretal med til at sætte nye skel, i Sydslesvig var det den store tilstrømning til det danske mindretal med krav om en grænseændring i dansk favør. I 1946 gentog regering og folketing befrielsesregeringens ord om, at ”grænsen ligger fast”, men det var først i 1955, at der med København-Bonn erklæringerne blev lagt grunden til et fredeligt forhold mellem mindretal og flertal på hver side af grænsen. Siden da er udviklingen gået fra et ”mod hinanden” til et ”med hinanden”. I foredraget bliver der gjort rede herfor og set på udviklingen i en europæisk sammenhæng