Mellemkrigstiden som vor tids politiske spejl

v/ Claus Christoffersen, BA i filosofi og oldtidskundskab  

tirsdag 07. maj 2019 kl. 19:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

1. Verdenskrig medfører på mange måder et endnu større brud end 1945 – ikke mindst indenfor det politiske. Med krigen har den gamle orden mistet sin legitimitet, og et hav af nye radikale strømninger opstår.

De seneste års udvikling i Europa og USA har gjort mellemkrigstiden til det oplagte politiske spejl: Modvilje mod globaliseringen, polarisering, fokuseringen på ‘folket’, skarp kritik af eliter og ikke mindst af det politiske establishment, er alle træk, der kendetegner mellemkrigstidens politiske debat. Hvis man modstår fristelsen til at reducere perioden til at være en kamp mellem demokrati og nazisme, kan perioden måske gøre os klogere på, hvad der sker i vores egen tid.

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Merete Pedersen på folkivall@gmail.com eller tlf. 30313642.

 


Mellemkrigstiden

v/ Conni og Martin Paldam  

søndag 02. april 2017 kl. 13:00
1 gang
Folkeuniversitet i Lemvig og Lemvig Museum

Mellemkrigstiden

Tiden mellem de to verdenskrige er en periode med store omvæltninger, såvel politiske, økonomiske som kulturelle. I dette foredrag vil vi forsøge at sammenkoble de forskellige områder. Udviklingen i Danmark er udgangspunktet, men de store magter er baggrunden for den danske udvikling, først og fremmest Tyskland, USA og Rusland.

Programmet ser således ud:

  1. Generel introduktion til perioden: Tiden op til 1. verdenskrig (CP)
  2. Stormagterne konfrontationspolitik og 1.verdenskrig: De politiske og økonomiske konsekvenser i efterkrigstiden til 1921-22 (MP)
  3. Den kulturelle udvikling i kølvandet på 1. verdenskrig (CP)
  4. De gode år fra 1922-29 (MP)
  5. Kulturel opblomstring (CP)
  6. Børskrakket i 1929 og krisen i 30erne – de totalitære strømninger (MP)
  7. Kulturlivets politiske polarisering (CP)
  8. New Deal og de europæiske stormagters fornyede konfrontationspolitik op til 2. verdenskrig (MP)

Foredraget ledsages af power point, som underbygger indholdet med statistikker og billeder af kunstværker og billeder fra samtiden.

Foredragsholdere:
Conni Paldam, pensioneret lektor fra Aarhus Handelsgymnasium. Cand. mag. i dansk, russisk og engelsk
Martin Paldam, professor emeritus i økonomi, Aarhus Universitet


Pladsbestilling til Lars Mathiesen, Lemvig Museum, tlf. 9782025 eller lm@lemvigmuseum.dk
120,- inkl. kaffe og kage