Mikroforandringer – Fokusér på de små forandringer for at lykkes med de store.

v/ Signe Bruskin, Ph.d. og ekstern lektor CBS  

torsdag 11. maj 2023 kl. 14:00
2 gange
Holstebro Folkeuniversitet