Myrerne og deres fantastiske liv.

v/ Cand. scient. Mogens Gissel Nielsen  

tirsdag 14. november 2017 kl. 19:30
1 gang
Bjerringbro Folkeuniversitet og Viborg Bibliotekerne

Myrerne kan karakteriseres som de mest succesrige ”dyregrupper”, idet de har tilpasset sig og koloniseret næsten alle områder på jorden. Blandt landlevende dyr er det kun myrernes biomasse, der overgår menneskets. Denne succes skyldes deres organisation i store sociale samfund med specialisering og opdeling i kaster. Dronningernes eneste opgave er at lægge æg og hun kan leve i mange år, hvor- imod hannerne kun lever meget kort og dør efter parringen. Arbejdermyrerne kan være meget specialiserede til forskellige funktioner, og de sørger for fødeindsam- lingen, bygningen af de fascinerede tuer, pasning af yngel og forsvar af kolonien. Myrerne har udviklet en meget effektiv kemisk kommunikation, der gør det muligt at få samfund på millioner af arbejdermyrer til at fungere.

Mogens Gissel Nielsen vil også komme ind på forskellige myres biologi, bl. a. om hærmyrerne, der er nomader og kendt for deres evne til at spise alt på deres vej, bladskærermyrer der dyrker svampe, og engmyrerne der holder ”kvæg”.


Billet kan købes ved indgangen, men også via Bemaerkedage på Viborg.dk
50,- kr. inkl. kaffe