Når historiske bygninger og kulturmiljøer forsvinder, går historien tabt for altid.

v/ Lektor, cand.mag. Simon Ostenfeld Pedersen  

tirsdag 06. februar 2018 kl. 19:00
1 gang
Folkeuniversitetet i Nykøbing F.

Rundt om i landet findes fine, bevaringsværdige bygninger og områder, som samlet set udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Det er steder med en historie og atmosfære, som kan aflæses, hvad enten det er et tidligere fiskerleje, en sukkerfabrik, en landsby eller en herregård.

Selv om disse kulturmiljøer har store arkitektoniske-  og kulturhistoriske værdier og repræsenterer værdifulde fortællinger fra danmarkshistorien, kan de være truede af forfald f.eks., fordi der ikke længere produceres sukker, landes fisk på kysten eller bygningerne og områderne er udsat for fraflytning og manglende motivation til at blive vedligeholdt.

Men vi kunne med fordel ofre kulturmiljøerne lidt mere opmærksomhed, fordi de har muligheder for at skabe udvikling i området. Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, men er steder med værdi for mennesker i dag – og ikke mindst kommunen som helhed. Kulturmiljøerne kan nemlig skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme og bosætning.

Af den grund har Arkitektskolen Aarhus kortlagt 22 danske yderkommuner og udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK. Formålet med arkitektskolens projekt er at gennemgå de byggede kulturmiljøer for at udpege værdier og muligheder, der kan sikre og udvikle disse områder. Arbejdet er foregået siden 2015 og er udført i samarbejde med kommunerne og deres lokale museer. Da vi på Lolland-Falster repræsenterer et område med mange værdifulde kulturmiljøer, har Kulturmindeforeningen valgt at sætte temaet på programmet. Simon Ostenfeld Pedersen vil fortælle om projektet og sætte fokus på kulturmiljøer på Lolland-Falster.

Arrangeret af Museum Lolland-Falster i samarbejde med Museum Lolland-Falster og Kulturmindeforeningen


60.00 kr. for ikke medlemmer