Når kvinder hugger. Om billedhuggerne Anne Marie Carl-Nielsen, Astrid Noack og Sonja Ferlev Mancoba

v/ Mag.art. kunsthistoriker og forfatter Anne Lie Stokbro, Vrå  

onsdag 08. februar 2017 kl. 19:30
1 gang
Sydthy Kunstforening og FU

Anne Marie Carl-Nielsen, Astrid Noack og Sonja Ferlov Mancoba er tre af Danmarks mest markante billedhuggere i de 100 år, der er forløber fra Anne Marie Carl-Nielsens debut i 1884 til Sonja Ferlov Macobas død i 1984.

Anne Marie Carl-Nielsen formede både små kalve, havfruer og rytterstatuer, Astrid Noack var optaget af den indlevede menneskeskikkelse, og Sonja Ferlev Macoba skabte abstrakte synteser fra mennesker og masker. Til sammen beskriver de tre billedhuggere udviklingen i dansk skulptur fra naturalismen over den klassiske modernisme til 1930’ernes surrealisme og den spontane-abstrakte kunst efter 2. verdenskrig.

Anne Lie Stokbro har skrevet om de tre billedhuggere i bogen ”Et rum med udsigt”, Rønnebækholm 2012.