Når man nu en gang er formet af det Thy`ske

v/ Arkitekt MAA Knud Aarup Kappel  

mandag 11. marts 2019 kl. 19:30
1 gang
Kend din egn, Heltborg Museum og FU

Foredrag med Knud Aarup Kappel, Arkitekt og underviser ved KDAK  Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole,.København..

 

Med afsæt i egen tilknytning til Thy,taler Knud Aarup Kappel om ” at kende sin egn ” :

… gennem opvækst, dannelse, udvandring og om at komme tilbage…. Og med professionelle øjne at genopleve og genopdage sit ophav.

Knud er uddannet arkitekt og byplanlægger i 2001. Han bor i København, hvor han underviser på KDAK, Det Kongelige Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Har i 2017 og 2018 i Agger ledet 2 studieforløb af 3 ugers varighed for i alt 40 studerende

Ved siden af driver han også egen rådgivningspraksis inden for by og stedsudvikling.

 

Foredraget er en analyse ”med personligt, ærligt blik” om at være formet af Det Thy’ske og hvordan det er en del af hans faglige og kunstneriske virke.

Oplægget vil indeholde konkrete eksempler fra undervisning og rådgivning

– samt indslag af mere undersøgende karakter.