Nationalismen, guldalder og grundlov: Prins Frederik af Nør og kuppet mod Rendsborg-fæstning 24. marts 1848

v/ Forskningsleder, dr. phil. Hans Schultz Hansen  

mandag 04. september 2017 kl. 19:30
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

Prins Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborgs kup mod fæstningen i Rendsborg om formiddagen den 24. april 1848 var den slesvig-holstenske opstands egentlige revolutionære handling. Om end det foregik uden at et skud blev løsnet, var det et overgreb mod det danske monarkis væbnede magt i hertugdømmerne. I foredraget fortælles om, hvordan kuppet blev forberedt og gennemført med meget ringe modstand.


Gratis adgan