Naturen som energikilde – vindenergi Poul la Cour, Danmarks Edison

v/ Ingeniør Leif Poulsen  

tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:30
1 gang
Museum Sønderjylland

I 1891 byggede meteorologen, opfinderen og højskolelæreren Poul la Cour den første danske strømproducerende vindmølle i Askov. Hans forskning er stadig fundamentet for arbejdet med nutidens møllevinger og efter mange års anvendelse af fossile brændsler forskes der først nu igen – mere end 100 år senere – i at indfase brint som lagermedie og brændstof.