Naturen som genstand for videnskabelig udforskning

v/ Professor Helge Kragh  

torsdag 05. oktober 2017 kl. 19:00
1 gang
Ærø Folkeuniversitet

Begrebet om naturen er mangesidet og har ændret sig gennem historien, ikke mindst som et resultat af naturvidenskaben, der jo netop har naturen som sit genstandsområde. I den videnskabelige udforskning af naturen står begreber som eksperiment, observation og naturlove i centrum.

I foredraget vil forskellige facetter af naturforskningen og dens forhold til, hvad vi normalt opfatter som naturen, blive diskuteret ud fra et historisk perspektiv og med inddragelse af eksempler fra både fortid og nutid.