Forelæsningsrække om arkitektur

v/ Kasper Lægring, Johan Bender, Jens Thomas Arnfred m.fl.  

mandag 13. marts 2017 kl. 16:00
5 gange
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Skønhed, brugbarhed og holdbarhed er begreber, der har været knyttet til god arkitektur i mere end 2000 år. Og som stadig drages i anvendelse i aktuelle drøftelser om bygningskultur. De er formuleret af den romerske arkitekt Vitruv år 25 f.Kr. i et værk, som nu for første gang er oversat til dansk. Dr. Phil Jacob Isager, som har udført dette store arbejde fortæller om Vitruv på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 8. maj. Han afslutter dermed den række på 5 foredrag, som starter 13. marts, hvor lektor Johan Bender fortæller om den store Århusianske arkitekt Hack Kampmann (1856-1920), der var optaget af, hvad der kunne skabes i samarbejde mellem arkitekter og kunstnere (Han kan i øvrigt erindres i navnet Café Hack)

Johan Bender vil lægge op til samtalen om, hvorledes nutidige danske arkitekter har verdensry, som er temaet for arkitekten og historikeren Kasper Lægrings foredrag den 20. marts.

Herefter ser man tilbage på dansk arkitekturs historiske udvikling med det særprægede fænomen ”Bedre Byggeskik”, – en udvikling, som har præget store områder i Vestjylland, – ikke mindst den i Vedersø fødte arkitekt Plesners mange bygninger. Mange landbrugsbygninger – også laden på Skærum Mølle bærer dette præg. Det er Vandkunstens stifter arkitekt J. Th. Arnfred (søn af Tyge Arnfred, sønnesøn af Askov-Arnfred), der vil belyse arven fra Bedre Byggeskik.

Endelig vil arkitekt Anders Kjærsgård fra Silkeborg vise, hvorledes tanker om rum bliver til fysiske bygningsværker, der påvirker os i sind og krop; – og kan blive det han kalder ”Det sakrale rum.”

Program

Fre. 13. marts kl. 16: Om sin bog: Den store Århusianske arkitekt Hack Kampman
v/ cand.mag. Johan Bender

Man. 20. marts kl. 16: Nutidig dansk arkitektur af international betydning
v/ arkitekt m.a.a., mag.art. Kasper Lægring
Dansk arkitektur er populær i udlandet som aldrig før, f.eks. Bjarke Ingels. Kasper Lægring vil give nogle bud på årsagen hertil og samtidig trække historiske tråde tilbage i tiden, til bl.a. Utzon, von Spreckelsen og Henning Larsen.

Man. 3. april kl. 16: Det sakrale rum
v/ arkitekt m.a.a. Anders Kjærsgård
Eksempler fra arkitekturhistorien på, hvordan tanker om rum bliver til fysiske bygningsværker, der påvirker vores krop og vore tanker.

Man. 8. maj kl. 16: Den romerske arkitekt Vitruv og hans værk: Om arkitektur (0-25 f.kr.).
v/ docent dr.phil. Jacob Isager
Vitruv lancerede de tre begreber: Holdbarhed, brugbarhed og skønhed, som altid har været knyttet til arkitektur og som har udødeliggjort Vitruv som den person, der først knyttede dem sammen. Vitruv er for første gang oversat til dansk, men er stadig meget aktuel i debatten om, hvilke krav man bør stille til god arkitektur.


Tilmelding på tlf.: +45 97 48 13 22 eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk