Nye perspektiver på J P Jacobsens kunst og menneskenatur

v/ Lektor, lic.Phil og forfatter (Aarhus UNI) Jørn Erslev Andersen, Aarhus  

fredag 07. april 2017 kl. 19:30
1 gang
J P Jacobsen selskabet og FU

Den fine udstilling om J.P. Jacobsen og kunsten, der i 2016 blev vist først på Faaborg Museum og siden på Thisted Museum, har givet anledning til nye perspektiver både på den Jacobsen-inspirerede billedkunst og hans egen skrivekunst. Foredraget vil belyse dette og samtidig trække perspektiver til hans forståelse af menneskenaturen i hans dobbelte egenskab af kunstner og naturvidenskabsmand.