Om Humanismens overlevelse

v/ Professor emeritus, Mag.art i romansk filologi og dr. phil. Per Aage Brandt  

onsdag 06. september 2017 kl. 19:30
1 gang
Viborg Folkeuniversitet