Omdannelse af problematisk plastaffald til værdifulde råstoffer

v/ Hülya Ucar Sokoli, Civillingeniør, ph.d.  

onsdag 14. november 2018 kl. 16:00
1 gang
Sydvestjysk Folkeuniversitet

https://www.fusydvest.dk/kursus/78-omdannelse-af-problematisk-plastikaffald-til-vardifulde-rastoffer