P.S. Krøyer og Michael Ancher – Venner og Rivaler

v/ Kulturkonsulent mag. art. Charlotte Linvald  

tirsdag 27. september 2016 kl. 19:30
1 gang
Bjerringbro Folkeuniversitet

Det er svært at forestille sig dansk kunsthistorie uden Skagenskolonien og de to store koryfæer her; P. S. Krøyer og Michael Ancher. Altafgørende for den tidlige danske modernisme, delte disse to kunstnere en overgang liv og virke på Skagen, mens naturalismen for alvor slog igennem i dansk kunstliv. Hvordan fandt disse to kunstnere sammen i venskab, mens de indædt konkurrerede på både den nationale og internationale kunstscene? Hvor adskilte de sig fra hinanden kunstnerisk og hvor fandt de inspiration hos hinanden? I foredraget vil der blive draget historiske linjer til naturalismen i Paris, og hvordan både Ancher og Krøyer introducerede denne nye stilretning i Danmark. Kunstnermiljøet i Skagen vil blive belyst samtidig med, at der vil blive set på de bredere rammer for kunstnernes liv og virke i Danmark. Der vil blive gået i dybden med fortolkningen af deres værker, for dermed at nå tættere ind på disse store personligheder.


Billetter kan også købes ved indgangen
50,- kr.