Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte

v/ Cand. jur. Jørgen Green  

lørdag 10. februar 2018 kl. 13:00
1 gang
Folkeuniversitetet i Nykøbing F.

Arkiverne med oplysninger om pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte enker og børn bliver ofte overset af slægtsforskere på trods af, at disse indeholder mange oplysninger om pensionisten, den invalides helbred og enkens økonomiske og sociale situation.

Jørgen Green vil gennemgå den historiske baggrund for udvikling af lovgivningen om pensioner, invalideforsørgelse og støtten til de efterladte og give gode råd til, hvordan man finder frem til de relevante arkiver fordelt på de forskellige erhvervsgrupper.

Jørgen Green har på Forlaget Grifo udgivet bogen »Pensioner, invalideforsørgelse og støtte til de efterladte. En vejledning til slægtsforskere og historisk interesserede«, »Slægtsforskerens ABC« og » Slægtsforskning i i lægdsruller, søruller og i hæren og søværnets arkiver og er selv aktiv slægtsforsker og foredragsholder.

Foredraget holdes i samarbejde med Slægtshistorisk Forening.

 


50 kr. (gratis adgang for foreningens medlemmer)